Bli en skanner

Bli en skanner

I utvecklingen är vi villiga att hjälpa dig att bli rik, kom och bli en skanner av Yink!
Inget behov av att gå till kontoret och arbeta varje dag, ingen kapitalinvestering behövs, det finns en utbildning för dig att enkelt komma igång

Grundläggande skyldigheter och ansvar

Ansvarig för drift och underhåll av scanner

Ansvarig för scanning och inmatning av lokala modeller

Hjälp ingenjörer att göra skannat innehåll till bilder

Delta i lämplig teknisk utbildning

Kvalifikationskrav

För att utföra jobbet framgångsrikt bör individen visa följande

Minst 18 år gammal

Förmåga att läsa, skriva och tala engelska

Godkänd och upprätthåll en acceptabel bakgrundskontroll och säkerhetsprövning

Måste kunna multitaska

Förmåga att arbeta självständigt och i teammiljö